Reklamacje - zwroty

GWARANCJE

Produkty sprzedawane w serwisie hadesiak.pl posiadają gwarancję. W razie wykrycia wady w produkcie, skontaktuj się z nami na adres info@hadesiak.pl.
Postaramy się aby proces reklamacji przebiegł szybko i bezproblemowo.


WAŻNE: Dowód zakupu ( tj. paragon lub też faktura vat ) jest podstawą do złożenia reklamacji. Nie wyrzucaj go !

REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW Z TYTUŁU RĘKOJMI

  1. Usługodawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.
  2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres ul. Dąbska 70, 70-786 Szczecin, bądź poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty: info@hadesiak.pl
  3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Produkt, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Produkt należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w ust. 2 powyżej.
  4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
  5. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Usługodawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.

 REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

  1. Użytkownik może zgłaszać Usługodawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Serwisu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: ul. Dąbska 70, 70-786 Szczecin, na adres poczty elektronicznej: info@hadesiak.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
  2. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
  3. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów